Taste of Saigon

Taste of Saigon

Vietnamese food specializing in Pho, Banh Mi and Bubble Tea.